Statistik

På denna sidan kommer det redovisas statistik över kullarna med tanke på resultat vid röntgen (AD/HD), genetiska tester (om dessa görs), eventuella sjukdomar samt tävlingsresultat per hund.

Namn H/T AD/HD Genetiska tester mm Övrigt sjukdom, tävlingsresultat mm
Otto-kullen 2022 (IM Otto JV of Ersted x Oppigårdens Förgätmigej)
Lewinteridge’s Merekara of Otto T
Lewinteridge’s Mirak of Otto T
Lewinteridge’s Miracolo of Otto H
Lewinteridge’s Mirakel of Otto H
Lewinteridge’s Milagre of Otto H
Lewinteridge’s Milagro of Otto H
Lewinteridge’s Miracle of Otto H