Lewinteridge’s statistik

På denna sidan kommer vi att redovisa statistik över kullarna med tanke på resultat vid röntgen (AD/HD), genetiska tester (om dessa görs), eventuella sjukdomar samt tävlingsresultat per hund.